Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kantýna

POPTÁVKA

I.
Objednatel:

Sportovní klub Městec Králové,občanské sdružení – oddíl kopaná

Se sídlem: Tyršova 90 , 289 03 , Městec Králové
Jednající: předseda klubu Oldřich Bíža
na adrese: T.G.Masaryka 939, 289 03, Městec Králové
IČ: 14802775

Vás vyzývá k podání nabídky na zajištění doplňkového prodeje (dále jen „kantýna“) - Nájemní smlouvy.

II.
Podmínky provozu kantýny:

1. Zajišťování doplňkového prodeje (dále jen „kantýna“) od 1.3. 2016 do 30.11.2016 s možností prodloužení.
2. Místo plnění služby je areál fotbalového stadionu „ U koupadla“ v Městci Králové.
3. Poskytnutí prostor kantýny mimo pevně danou otevírací dobu pro soukromé a veřejné akce zůstává nedílným právem objednatele s přihlédnutím k případnému návrhu, který bude součástí nabídky.
4. Minimální otevírací a výdejní doba je během všech zápasech všech mužstev oddílu kopané a to tak,že bude začínat minimálně jednu hodinu před oficiálním zahájením zápasu a končit jednu hodinu po jeho skončení.
5. Struktura minimální nabídky, tj. základní požadovaná nabídka:
• Teplé nápoje
• Slané pečivo
• Uzeniny
• Alkoholické nápoje
• Nealkoholické nápoje
• Cukrovinky a sušenky
6. Veškerý zisk nájemce bude tvořen z prodeje zboží. Nájemci na provozování kantýny nebude nic placeno.
7. Pronajímatel nepožaduje nic ze zisku, mimo platby za nájem a energie, které bude řešeno  Nájemní smlouvou.
8. Nájemce hradí veškeré náklady spjaté s provozem.
9. Nájemce si pro účely plnění této smlouvy zajistí inventář.
10. Běžnou údržbu prostor svěřených nájemci (kantýna, její zázemí) a inventáře zajišťuje na své náklady nájemce, včetně úklidu. Opravy a revize zařízení zabezpečuje na své náklady nájemce.
11. Stavební opravy budovy zabezpečuje na své náklady pronajímatel.
12. Pronajímatel zajistí nájemci potřebnou elektrickou energii a dodávku vody.
Nájemce hradí skutečně odebranou energii. Pronajímatel zajistí certifikovaná měřidla, které je povinen nájemce respektovat.
13. Objednatel nájemci zajistí příjezdové cesty a vchody.
14. Nájemce se zavazuje dodržovat zvláštní režimy pro vstup a vjezd do objektu.
15. Nájemce bude dodržovat veškeré právní předpisy a závazné normy platné pro oblast veřejného stravování a prodej potravinářského zboží, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin, vyhlášky č.137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, zákona č. 643/1992 o ochraně spotřebitele, a z č. 110/1997 o potravinách a tabákových výrobcích.
16. Hodnotícím kritériem nabídky je výše nájmu za dané období, otevírací doba a sortiment nabízeného zboží.
17. Při shodě výše nájmu rozhodne délka otevírací doby.
18. Podání nabídky do 31.1. 2016.
19. Prohlídka místa plnění dle zájmu po dohodě s výše uvedeným jednajícím.
20. Minimální výši nájemného za období 1. 3. 2016 – 30. 11. 2016 stanovuje objednatel ve výši 5.500,- Kč (pěttisícpětsetkorunčeských).

III.
Požadavky na strukturu nabídky:

1. Identifikační údaje poskytovatele.
2. Oprávnění k podnikání.
3. Výše nabízeného nájmu za dané období.
4. Otevírací doba (respektování minimální otevírací doby).
5. Sortiment (respektování minimální nabídky).
6. Ceník nájmu vlastního inventáře nájemce pro soukromé a veřejné akce mimo otevírací dobu.

IV.
Doplňující informace:

1. Nebudou hrazeny náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení.
2. Pronajímatel si vyhrazuje právo tento výběr zrušit.