Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z výroční členské schůze SKMK

Zápis z Výroční členské schůze FO SK Městec Králové,
konané dne 12. 12. 2015

VČS se řídila tímto schváleným programem:
1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti fotbalového oddílu SK Městec Králové  
3. Zpráva o hospodaření FO SKMK
4. Zpráva revizní komise
5. Volba zástupců FO do výkonného výboru SK Městec Králové
6. Zprávy vedoucích a trenérů jednotlivých družstev
7. Diskuze
8. Závěr

1. Zahájení
Zahájení VČS provedl řídící VČS Zdeněk Suchánek. V úvodu VČS jsme uctili památku dlouholetého člena FO, trenéra, člena výboru FO pana Vlastimila Bíny, který naše řady navždy opustil ve čtvrtek 10.12.2015. Čest jeho památce.

2. Zpráva o činnosti FO SKMK
Zprávu o činnosti přednesl předseda (prezident) FO SKMK Oldřich Bíža. Na začátku svého vystoupení poděkoval všem přítomným za účast, ale zároveň konstatoval, že účast hráčů dorostu, A mužstva i B mužstva je velmi tristní.

Ve zprávě seznámil přítomné s tím, že již před VČS se od 15.00 uskutečnilo setkání mládežnických družstev našeho oddílu s výborem FO. Na setkání předseda FO poděkoval všem trenérům, vedoucím, rodičům a samozřejmě i našim nejmladším členům a slíbil jim, že následující rok bude tzv. „rokem mládeže“. Žáčci a žáci byli za své úsilí odměněni medailemi a trenéři upomínkovými soškami.

Konstatoval, že angažování profesionálního trenéra v podmínkách amatérského klubu asi nebylo a nebude to pravé. Zároveň upozornil, až na výjimky, na velmi nezodpovědný přístup hráčů. Tréninková morálka hráčů A mužstva, ale především B mužstva je bídná. Bohužel velmi „vlažný“ přístup k tréninku se odrážel i k přístupu hráčů k zápasům.

Několikrát ve svém vystoupení poděkoval trenérům a vedoucím všech družstev a vyzval k aktivitě bývalé hráče, aby oddílu pomohli.

Seznámil přítomné se záměrem oprav havarijního stavu garáže a kantýny. Tyto budovy by se měly opravovat ve spolupráci s městským úřadem, který je jejich majitelem.

Seznámil přítomné s tím, že se výbor vrhl i na kulturní pole. Bylo pořádáno několik koncertů a tradiční sportovní maškarní ples. Se ziskem.

3. Zpráva o hospodaření
Zprávu o hospodaření přednesl sekretář oddílu Jindřich Oupický. Upozornil na, oproti loňsku, menší výběr a tím zisk za vstupného. Nehrajeme-li dobrý fotbal, bez zájmu a nasazení, nelze se divit, že diváků ubývá a odjíždí na fotbal jinam.

Zprávu o hospodaření okomentoval a některé položky podrobně vysvětlil. Zpráva o hospodaření je nedílnou součástí zápisu z VČS.

Připomněl, že do 15. 2. 2016 musí být zaplaceny příspěvky FAČR a oddílové příspěvky. Vyzval vedoucí družstev, aby tuto povinnost členům oddílu připomněli. 

4. Zpráva revizní komise
Zprávu přednesl předseda komise Zdeněk Suchánek. Byla provedena rámcová kontrola hospodaření, protože fotbalový oddíl hospodaří v rámci celého sportovního klubu, kde je kontrola prováděna kontrolní a revizní komisí SKMK. V letošním roce 2015 nebyl podán revizní komisi k řešení žádný podnět.

5. Volba členů výkonného výboru SKMK
Do výkonného výboru SKMK byli navržení a schváleni. Oldřich Bíža – předseda oddílu a Jindřich Oupický – sekretář oddílu.

6. Zprávy jednotlivých družstev
A mužstvo – jaro zhodnotil a statistiku přečetl vedoucí družstva Jaroslav Pařízek a podzim trenér Milan Švábenský: „Tréninková morálka je velmi špatná a pokud budeme chtít hrát dobrý fotbal je trénink 1x týdně málo.“ Vyzdvihl přístup Martina Křoviny a Marka Kafky. Připomenul, že se na podzim v mistrovských zápasech vystřídalo 28 hráčů, což nesvědčí o širokém kádru, ale o nezodpovědnosti některých hráčů.

Vyzval hráče k zamyšlení a k lepší tréninkové morálce. Nemyslí si, že vzhledem k tradici městeckého fotbalu, by se obě družstva dospělých neměla plácat na chvostu tabulek svých soutěží. Pochválil nejlepšího střelce Láďu Krejčího s 9 brankami, ale zároveň řekl, že těch branek mohlo být 2x tolik, protože 9x běžel sám na branku soupeře. Vyzdvihl i brankáře Romana Šádka.

Příspěvek zakončil optimisticky: „Mladí a kvalitní hráči v Městci jsou, třeba Němec nebo Souček, ale je potřeba, aby si všichni šáhli do svědomí a začali makat a k tomu budeme samozřejmě potřebovat pomoc výboru. Nikoho přemlouvat nebudu, každý musí vědět, co je jeho povinností.“

B mužstvo – zprávu přednesl trenér Luboš Vlach. Přednesl kompletní statistiku a konstatoval: „Jaro dobrý, podzim nic moc.“ Poděkoval trenérovi dorostu Antonínu Píšovi za velmi dobrou spolupráci. Zároveň upozornil na velmi vážný problém přetěžování některých dorostenců, kteří za víkend odehrají i 3 zápasy. Za dorost, B mužstvo i A mužstvo. Hráči zápasy sice nějak odehrají, ale těžko po nich někdo může chtít kvalitu.

Dorost – hodnotil trenér Antonín Píša. Šanci hrát dostali všichni dorostenci i někteří starší žáci a poděkoval za spolupráci Petru Havránkovi, trenérovi žáků. Vyzval trenéra A mužstva, aby dal šanci brankaři Matěji Fialovi.

7. Diskuze
Diskuzi zahájil řídící schůze přečtením diskuzního příspěvku nepřítomného, omluveného, člena oddílu Jaroslava Nováka. V příspěvku pochválil přípravky oddílu, včetně jejich vedení. Konstatoval, že činnost žáků neodpovídá tradici městeckého fotbalu, hrají s okolními vesnickými družstvy 7+1 a bývalí tradiční soupeři z Poděbrad, Lysé, Sadské, Milovic, … nám ukazují výkonnostní záda. Způsob hry 7+1 nám zajišťuje úpadek do hlubin okolních vesnic. Jak mohou oživit hru dorostu? Nemohou. Aby si mohli zahrát normální fotbal, tak nám do Cidliny utíkají i ti, kteří na to fotbalově nemají.
Dorost, líheň dospělých je vystavena mnoha, bohužel i negativním faktorům. Krajská soutěž našemu dorostu sluší, ale trápí se na chvostu tabulky, i hrou. V závěru s politováním konstatoval, že fanoušci městeckého fotbalu se za zábavou stěhují do okolních vesnic, i když hrají nižší soutěže.

Petr Havránek: "I mne mrzí, že hrajeme jenom 7+1, ale v době, kdy jsme soutěž přihlašovali, tak jsme měli pouze 12 hráčů. 4 žáci hrají za dorost, 3 za Cidlinu, 2 odešli do jiných oddílů. V současné době se počet hráčů navýšil o 12ti a 13tileté kluky, kteří jsou však zatím pouze do počtu a fotbalovou abecedu se teprve učí. Již před 3 roky jsem říkal, že je pro nás RMSK Cidlina k ničemu. Všichni hráči, kteří jí prošli, neměli pro Městecký fotbal žádný přínos a bohužel se to potvrdilo. Vrátili se a nijak zvlášť nevynikali. Pokud budou hráči, rádi budeme hrát 10+1. Hráči a především jejich rodiče v Městci musí chtít hrát."

Milan Švábenský: "Přeji všem klukům, aby si zahráli vyšší soutěž, ale stejně se jich většina vrátí. Uplatní se max. 1 z 10. Překvapuje mne jednání mladého hráč Hnojila, který mi řekl, že za Městec hrát nebude, že je mu Městec malý." Zároveň trenér SKMK A-mužstva pochválil webové stránky SKMK.

Miloš Mužík – autor webových stránek SKMK: "Sice mne chvála těší, ale já bych si představoval stránky aktuálnější. Bohužel mi trenéři nebo vedoucí družstev přestali poskytovat materiály, které web oživovaly. Kalendáře ani jiné propagační materiály nebudou. Není to efektivní."

Martin Křovina: "Na fotbal lidi nechodí skoro nikde, ale na nás přestali chodit i ti, kteří nám chodili nadávat.“

Zdeněk Suchánek – kritizoval způsob informovanosti fanoušků s tím, že info na webu prostě nestačí, že je potřeba jít lidem „naproti“. Byl okamžitě upozorněn, že to hlásil i městský rozhlas a že nosit pozvánky do schránky rozhodně nebudou, že kdo chtěl přijít, tak tady je a z celé odezvy vyplynulo, že všichni dělají všechno správně. Doplnil ironicky: "Proto je tady narváno, proto se všichni perou, aby mohli hrát za Městec, proto do Městce chodí na fotbal tolik diváků, takže je vlastně všechno OK." Dále mluvil o tom, že VČS byli dříve svátkem, na který chodili i fanoušci. Ale to se dávali pozvánky do schránek nebo se starší a nejstarší členové oddílu zvali osobně.

8. Závěr
Předseda (prezident) oddílu Oldřich Bíža odpověděl na některé diskuzní příspěvky: "Nikdo po nás nemůže chtít, abychom příznivce zvali pozvánkami. Středisko mládeže se nepovedlo, protože nám rodiče tahají děti do RMSK Cidlina a odtud se nám děti vracejí bez zájmu o fotbal. Letos byl tzv. rok pro dospělé a rok 2016 bude rokem mládeže. Takže k mládeži by měly směřovat i větší finanční prostředky."
Na závěr popřál všem krásné vánoce a šťastný rok 2016.


Oldřich Bíža – předseda
V Městci Králové dne 12. 12. 2016

Fotky ze schůze jsou tady ...