Jdi na obsah Jdi na menu
 


9. 1. 2017

Zápis z členské schůze 2017

Zápis z výroční členské schůze fotbalového oddílu SK Městec Králové, konané dne 7.1.2017 v restauraci U Pařízků
 
1) Zahájení
Přivítání členů FO SK, přivítání hostů a ostatních přítomných provedl p. Suchánek a zároveň ČS řídil.

2) Schválení programu VČS a volba mandatora
Mandatorem byl zvolen Velenský Miroslav. Přítomní členové si schválili program VČS.

3) Zpráva o činnosti výboru FO SK a hodnocení činnosti FO SK
Zprávu přednesl předseda FO SK p Bíža. Ve své zprávě mimo jiné poděkoval všem členům za práci v loňském roce a seznámil přítomné se setkáním žáčků s výborem FO, které předcházelo VČS. Na setkání byl všemi trenéry velmi kladně hodnocen květnový nábor malých fotbalistů, kterého se zúčastnilo více než 100 dětí. Po náboru začalo chodit 20 kluků, z nichž do dnešního dne pokračuje 12-14 kluků. Bohužel jich je většina přespolních. Zaznělo poděkování rodičům za ochotu vozit kluky na tréninky a jejich následnou pomoc při tréninku.
O nejmenší děti již od roku 2006 pečuje pan Věroslav Semirád. Pokud se projeví talentovaný kluk, postoupí do přípravky k trenéru Petru Pařízkovi. Po dosažení věku starší přípravky postupují kluci k trenérům Langrovi a Frajberkovi. Starší žáky trénuje Havránek Petr. O žákovskou administrativu se stará paní Eva Školníková. Všem jmenovaným za výbor FO SK Městec Králové vyjádřil úctu a poděkování předseda oddílu p. Bíža a předal jim upomínkovou plaketu. Zároveň konstatoval, že ho velmi mrzí, že peníze z MŠMT i FAČR „tečou“ pouze do velkých oddílů a na malé uvedené organizace kašlou. Všichni trenéři se shodli na způsobu práce s dětmi, kde jejich hlavní cíl nejsou výsledky, ale radost dětí z pohybu a vypěstování lásky k fotbalu.
Byl pozitivně hodnocen přechod z malého 7+1 na velký fotbal 10+1. V příštím soutěžním ročníku bude moci za žáky nastoupit 26 kluků. V jednom utkání jich může nastoupit pouze 18. Výbor oddílu by měl zvážit přihlášení také soutěže 7+1, aby si všichni kluci zahráli. Bylo by škoda, abychom o některé děti přišli. „Přijďte se někdy podívat na tu radost, když se ti nejmenší oblékají do dresu.“ Trenéři pochválili výbor oddílu za vytvořené materiální podmínky k práci. Na závěr setkání byli kluci odměněni medailí a sladkostmi. Předseda, stejně jako každý rok, vyzval přítomné VČS, aby byli nápomocni při trénincích žáčků. Předseda řekl, že si uvědomuje, že ti co jsou zde přítomni, že mají zájem, ale co ti ostatní. Apeloval na přítomné, aby pomohli i v ostatních vytvořit pocit odpovědnosti ke spoluhráčům, trenérům, fanouškům a aby i oni byli hrdi, že můžou hrát za Městec.
Předseda kritizoval okolní oddíly, že i když nemají žákovská družstva, přesto nepodpořily vznik tzv. tréninkového centra mládeže. Konstatoval, že stadion využívají i jiné organizace, nejen fotbalisti. Velmi kladně hodnotil a poděkoval za práci všem funkcionářům, kteří se starají o bezchybný chod oddílu (Šorm Vladimír, Malina Jan, manželé Mojžíšovi, Luboš Mojžíš), bezproblémové zajištění zápasů (Oupický Jindřich, Semirád Věroslav, Pařízek Petr, Josef Veverka, Luboš Albrecht, Hradečná Dana, Novotná Šárka, Školníková Eva, Šormová Radka), trenérům (Švábenský Milan, Novák Tomáš, Šádek Roman, Vlach Luboš, Antonín Píša, Jaroslav Smutný), vedoucím družstev (Pařízek Jaroslav, Zvěřina Petr). Bez obětavé práce těchto lidí by …
Seznámil přítomné, že na stadionu proběhla kontrola z úřadu bezpečnosti práce, která nebyla spokojena se sociálním zázemím a elektroinstalací. Závady musíme odstranit co nejdříve. Nepodařilo se sehnat dotace na hřiště 60x40 za branku u koupaliště, proto výbor oddílu rozhodl, že budeme dočasně řešit zatravněním. Vyjádřil spokojenost s provozem kantýny – bude uzavřena smlouva i na následující období. Závěrem utvrdil přítomné hráče, „Když budete chtít jít výš, výbor vás podpoří.“
 
4) Zpráva o hospodaření FO SK
Zprávu přednesl p. Oupický – podrobná zpráva je součástí zápisu z členské schůze.
 
5) Zpráva revizní komise
Předseda revizní komise p. Suchánek seznámil VČS s činností revizní komise. Revizní komise provedla rámcovou kontrolu hospodaření a neshledala žádné závady a konstatovala, že komise nemusela řešit žádný podnět od členů FO SKMK.
 
6) Zpráva mandatora – Velenský Miroslav
Přítomno 29 členů a 2 hosté
 
7) Doplňující volby do výboru FO SK Městec Králové
Vlach Luboš – 27 pro, 2 se zdrželi
Šádek Roman – 28 pro, 1 proti
Oba byli většinou právoplatných hlasů zvoleni za členy výboru FO SK Městec Králové
 
8) Zprávy vedoucích jednotlivých družstev
Předpřípravka – p. Věroslav Semirád
Dětí máme dost, ale je problém s trenéry. „Jsem na to prakticky sám“ i když občas pomůžou někteří rodiče, bylo by dobré sehnat někoho nastálo.
Žáci – Havránek Petr
Vyjádřil spokojenost s rozhodnutí hrát 10+1, chválil materiální zabezpečení a také konstatoval, prosil, žádal o pomoc. V jednom se trénuje velmi špatně, když na trénink chodí 14-16 kluků.
Dorost – Píša Antonín
Řekl, že na rozdíl od žáků se potýká se stálým nedostatkem hráčů. Vyzdvihl dobrou spolupráci s trenéry dospělých i žáků. Konstatoval, že z hlediska růstu výkonnosti je dobře, že dorost hraje 1A třídu. Poděkoval za aktivní zapojení trenéra Jardy Smutného.
B mužstvo – Vlach Luboš
Jaro – nic moc. Vystřídalo se 52 hráčů, z toho 9 z A mužstva a 11 dorostenců a přesto bylo někdy velmi složité dát dohromady 11 hráčů k utkání. Podzim – diametrálně odlišný kvantitativně i kvalitativně. 32 hráčů, 5 z A mužstva a 54 z dorostu, kde dorostenci nedoplňovali počet na 11, ale byli systematicky začleňování do kádru dospělých. Vyjádřil spokojenost s dostatečným počtem hráčů, i když hráli souběžně s A mužstvem, i s předváděnou hrou. Vystoupení zakončil výkřikem „a jsme první“.
A mužstvo – Novák Tomáš
Jaro – dohráli jsme ho prakticky jen z povinnosti. Podzim – výbor oddílu vyslyšel přání trenéra a došlo k posílení A mužstva, oproti minulosti se zlepšila tréninková morálka. Při hodnocení vyjádřil nespokojenost s útočníky – neschopností proměňování šancí. Naopak vyzdvihl bojovnost ve všech utkáních s vyjímkou utkání v Semicích. Poděkoval za dobrou spolupráci s B mužstvem a vyzval všechny dospělé hráče k zimní přípravě.
 
9) Diskuze
Hradečný Zdeněk – hraje někdo v klubu za peníze.
Předseda – nemáme peníze na výplatu hráčů. Proplácíme jen cestovné.
Semirád Věroslav – vyzval k podpoře Jana Maliny (autonehoda).
Všichni – velmi dobrý nápad a souhlas. O způsobu v nejbližší době rozhodne výbor oddílu.
Souček František – výzva k okamžité registraci žáčků na prvním tréninku, pochvala hry 10+1, vyzval ke střídání všech žáků i ke konci utkání. Vyzval trenéry dorostu, aby učili kluky na konci utkání pouze odkopávat míče.
Šorm Vladimír – V Městci chceme hrát fotbal, ne odkopávanou a jsme rádi, že se na tomto způsobu výchovy mladých hráčů trenéři dohodli.
Havránek Petr – bude se upravovat hrací plocha?
Předseda – kvalita hrací plochy nás trápí, ale na kompletní rekonstrukci nemáme. Začneme s rekontrukcí brankovišť a odstranění plísní.
Smutný Jaroslav ml. – jak jsou vypořádané pozemky?
Předseda – pozemky jsou ve společném držení s městem, budovy jsou naše, ale stojí na pozemku města.
Šádek Roman – kvalita webových stránek je velmi špatná.
VČS uložila výboru oddílu dát stránky do konce března do stavu, abychom na ně mohli být opět hrdi.
 
10) Závěr
Předseda Olda Bíža závěrem všem přítomným poděkoval za účast a sdělil jim, že oni jsou ti, kvůli kterým to děláme a popřál všem přítomným i jejich rodinám vše nejlepší v r. 2017.
 
V Městci Králové 7. 1. 2017
Oldřich Bíža
Předseda FO SK Městec Králové
Zápis zpracoval: Zdeněk Suchánek