Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z členské schůze - listopad 2014

Zápis z členské schůze fotbalového oddílu sportovního klubu Městec Králové – občanské sdružení konané dne 28. 11. 2014 v restauraci U Pařízků

1) Zahájení
přivítání členů FO SK, přivítání hostů a ostatních přítomných provedl p. Suchánek a zároveň čs řídil

 

2) Schválení programu čs a volba pracovních komisí
Mandátová: Novák Tomáš, Krejčí Ladislav ml.
Návrhová a volební: Suchánek Zdeněk, Semirád Věroslav, Flaška Vlastislav

Přítomní členové si schválili program ČS, volební a návrhovou komisi

 

3) Zpráva o činnosti výboru FO SK a hodnocení činnosti FO SK
Zprávu přednesl předseda FO SK p Bíža. Ve své zprávě mimo jiné poděkoval všem členům za nejen sportovní činnost, ale hlavně za práci při úpravě areálu stadionu. Vyjádřil velkou spokojenost výboru FO SK MK se správcem areálu p. Mojžíšem a jeho manželkou, kterým neúnavně pomáhá syn Luboš.

Předseda oddílu poděkoval všem trenérům, vedoucím družstev, členům výboru, fan klubu a v neposlední řadě i příznivcům, kteří v hojném počtu navštěvovali zápasy A i B mužstva. Za vytváření Web stránek poděkoval za spolupráci p. Miloši Mužíkovi.

Konstatoval, že výbor vynaložil velké úsilí, aby materiálně zabezpečil činnost všech družstev oddílu. V současné době nemá žádné družstvo problémy s tréninkovými ani zápasovými potřebami (dresy, brankami, kužely, míči, …).

Seznámil přítomné se záměrem oprav havarijního stavu garáže a kantýny. Tyto budovy by se měly opravovat ve spolupráci s městským úřadem, který je jejich majitelem.

Při hodnocení sportovních výsledků vyjádřil spokojenost s výsledky práce mládežnických družstev a upozornil na možné budoucí problémy dorostu v souvislosti s „nedostatkem“ hráčů odcházejících ze žáků. Slíbil, že výbor oddílu podnikne všechny možné kroky k zabezpečení činnosti dorostu, včetně dostatečného počtu hráčů, kde bude nutná bližší spolupráce s okolními oddíly.

ČS seznámil s tím, že A mužstvo bude trénovat p. Jiří Holatka. „Za tímto trenérem jsou vidět nezpochybnitelné sportovní úspěchy a věřím, že i naše A mužstvo dotáhne do krajské soutěže“.

Poděkoval za práci s B mužstvem Tomáši Vízkovi, který se z vážných rodinných důvodů rozhodl přerušit činnost. Věříme, že ne ukončit. Konstatoval, že s B mužstvem pod jeho vedením nebyly žádné problémy. B mužstvo by mělo pokračovat v činnosti pod vedením pana Luboše Vlacha.

Zvláštní pozornost a poděkování věnoval trenéru Petru Pařízkovi, který v době, kdy bylo A mužstvo v problémech, neváhal, vyslyšel své městecké srdíčko a A mužstva se ujal.

Závěrem promluvil na téma sounáležitosti ke klubu, že prakticky jediným zájmem hráčů je hrát a i přesto je problém dát dohromady 11 hráčů pro každé družstvo dospělých. Že si uvědomuje, že ti co jsou zde přítomni, že mají zájem, ale co ti ostatní. Apeloval na přítomné, aby pomohli i v ostatních vytvořit pocit odpovědnosti ke spoluhráčům, trenérům, fanouškům a aby i oni byli hrdi, že můžou hrát za Městec.

 

4) Zpráva o hospodaření FO SK
Zprávu přednesl p. Oupický – podrobná zpráva je součástí zápisu z členské schůze. Konstatoval, že oddíl je „v plusu“.

 

5) Zpráva revizní komise
Předseda revizní komise p. Suchánek seznámil čs s činností revizní komise. Revizní komise provedla rámcovou kontrolu hospodaření a neshledala žádné závady a konstatovala, že komise nemusela řešit žádný podnět od členů FO SK MK.

 

6) Zprávy vedoucích jednotlivých družstev
Předpřípravka – p. Věroslav Semirád
Dětí máme dost, ale je problém s trenéry. „Jsem na to prakticky sám“ i když občas pomůžou někteří rodiče, bylo by dobré sehnat někoho nastálo.

Přípravka – Jan Malina, Křovina Martin
Spokojeni se zabezpečením, počtem hráčů a jejich chuti do sportování.

Žáci – Ladislav Langr
Pro malý počet dětí hrajeme pohár 7+1 a konstatoval, že největší motivací pro ně je, když se přijdou podívat rodiče. Pojmenoval problém přechodu (konkurenci fotbalu) z žáků do dorostu, kde se klukům začínají líbit děvčata a zkouší tvrdost barových stoliček.

Dorost – Píša Antonín
Konstatoval, že na počet a kvalitu kádru je postavení v tabulce odpovídající vyjádřil přesvědčení zachování účasti v krajské soutěži i pro příští sezonu. Je nespokojen s přetahováním dorostenců do dospělých jenom proto, že jich je málo a stejně jako předseda apeloval na „srdíčko“.

B mužstvo – Vízek Tomáš
mimo jiné vyjádřil spokojenost s dostatečným počtem hráčů, i když hráli souběžně s A mužstvem, někdy i za pomoci dorostu a konstatoval spokojenost s umístění, nikoli však s předváděnou hrou.

A mužstvo – statistika Zvěřina Petr, hodnocení Pařízek Jaroslav
Problémy s tréninkovou morálkou, s nasazením v některých zápasech, „omluvami“ na zápasy, sebekázní některých hráčů. Kádr, který tady je, má rozhodně navíc – jen by se muselo chtít. Vyjádřili přesvědčení, že se to snad novému trenéru podaří. Že v hráčích najde potenciál, aby je fotbal bavil a zároveň, aby svou hrou bavili fanoušky.

 

7) Zpráva Mandátové komise – Novák Tomáš
Přítomno 31 členů a 6 hostů

 

8) Doplňující volby do výboru FO SK Městec Králové
Jan Malina – 30 pro, 1 se zdržel
Křovina Martin – 25 pro, 3 se zdrželi, 3 proti
Oba byli většinou právoplatných hlasů zvoleni za členy výboru FO SK Městec Králové

 

9) Diskuze
Bíža Oldřich:
Z důvodu ukončení jednoroční smlouvy s provozovateli kantýny (manželi Vaňkovými), a protože ve stávající smlouvě není zahrnuto automatické prodloužení, vyhlašuje výbor FO SK Městec Králové výběrové řízení na provozovatele kantýny. Do tohoto výběrového řízení se samozřejmě můžou přihlásit manželé Vaňkovi. Toto výběrové řízení není vyhlašováno z důvodu nespokojenosti s nájemci.

Opět ujistil přítomné, že si výbor uvědomuje problém zabezpečení dorostu v příští sezóně a ujistil je, že podnikne všechny možné kroky, aby dorost v Městci nezanikl.

Křovina Martin – jako nejstarší hráč A mužstva vyzval mladé hráče, aby sounáležitost s klubem projevili docházkou na tréninky a na zápasy a dokázali, že jsou lepší svými výkony, nikoli řečmi.

Píša Antonín – hovořil o přístupu dorostenců a jejich ochotě hrát za družstva dospělých a vyzýval k větší sportovní aktivitě zejména hráče družstev dospělých, aby za ně nemuseli nastupovat dorostenci. Proč se dorostenci neúčastní ČS, to neví.

Novotný Petr – vznesl dotaz, jak byla zabezpečena účast dorostenců na ČS a společně s Romanem Kafkou se ptali „proč zde nejsou nejen dorostenci, ale i ostatní členové oddílu“.

Krejčí Ladislav ml. – zhodnotil negativní přístup mladších hráčů a vyjádřil se ke kantýně před turnajem.

Pařízek Petr st. – dotaz: proč se nenechá udělat „umělka“, když v zimě není kde trénovat? Pochválil p. Semiráda za vedení předpřípravky a vyzval výbor FO SK, aby neprodleně posílil trenérský post. Pochválil výbor FO SK za výběr trenéra p. Holatky a vyjádřil přesvědčení, že to je muž na správném místě a zároveň vyzval hráče k aktivnímu přístupu k tréninku.

Novák Jaroslav – Vznesl dotaz, proč zde není zřízeno tréninkové středisko mládeže, když ho měl předseda ve volebním programu. Zkritizoval zprávy jednotlivých družstev, že v nich bylo příliš mnoho chvály a téměř žádná kritika a domnívá se, že by práce trenérů měla být intenzívnější, aby byly i sportovní výsledky lepší.

V průběhu diskuse se místy účastníci, bez udělení slova řídícím ČS, vyjadřovali k různým problémům a vzájemně se osočovali ve smyslu „ proč ten ano a tento ne, já ano a oni ne“ ač bylo jasné, že za řečené problémy (hráčské) nemohou přítomní.

Bíža Oldřich – „Vy se tu vzájemně osočujete a přitom je naprosto jasné, že jste svojí účastí projevili zájem o činnost oddílu, zájem o lepší sportovní výsledky“. Dále odpověděl na některé dotazy vzešlé z diskuze: kdyby hřiště s „umělkou“, tak nám chybí tzv. zimní zázemí. Účast dorostenců byla zabezpečena úplně stejně jako vás přítomných. Nechceme zlepšovat výsledky cestou nákupu 40 letých vysloužilých ligistů, ale chceme, aby ti hráči kteří tu jsou přistoupili aktivně ke své sportovní „profesi“. Několik zkušených trenérů, když vidělo zápasy A i B mužstva i dorostu nám potvrdilo, že fotbalový potenciál na krajské soutěže tu máme, jen je potřeba to z kluků dostat. A prvním krokem k tomuto cíli je angažování trenéra Jiřího Holatky.

 

10) Závěr
– řídící ČS poděkoval přítomným za účast a popřál všem přítomným i jejich rodinám vše nejlepší v r. 2014.

 

V Městci Králové 28.11.2014
Oldřich Bíža
Předseda FO SK Městec Králové o.s.