Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z členské schůze (prosinec 2013)

Zápis z členské schůze fotbalového oddílu Sportovního klubu Městec Králové – občanské sdružení, konané dne 14. 12. 2013 v restauraci U Pařízků.

Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu členské schůze
3. Zpráva revizní komise
4. Zpráva o činnosti výboru FO SK a hodnocení činnosti FO SK
5. Zprávy vedoucích jednotlivých družstev
6. Zpráva o hospodaření FO SK
7. Diskuze
8. Závěr členské schůze

1) Zahájení
přivítání členů FO SK, přivítání hostů a ostatních přítomných provedl p. Suchánek a zároveň schůzi řídil.


2) Schválení programu členské schůze

Přítomní členové si schválili program členské schůze a ta se poté řídila tímto programem.


3) Zpráva revizní komise

Předseda revizní komise p. Suchánek seznámil přítomné s činností revizní komise. Revizní komise provedla rámcovou kontrolu hospodaření a neshledala žádné závady.


4) Zpráva o činnosti výboru FO SK a hodnocení činnosti FO SK

Zprávu přednesl předseda FO SK p Bíža. Ve své zprávě mimo jiné poděkoval všem členům za nejen sportovní činnost, ale hlavně za práci při úpravě areálu stadionu.

Seznámil přítomné s výměnou správce stadionu, kterou z pracovních důvodů ukončil p. Eliáš, kterému za práci ve prospěch FO SK veřejně poděkoval a vyjádřil přání, aby se do činnosti oddílu opět zapojil.

Správcem se stal p. Mojžíš. I jeho práce byla hodnocena velmi kladně.

Při hodnocení sportovních výsledků vyjádřil spokojenost s výsledky dospělých. Dorost „A“ si jako nováček v krajské soutěži vede velmi dobře, naopak velmi kriticky zhodnotil činnost dorostu „B“, kde se spolupráce s FO Opočnice nedaří a vyzval vedení dorostu, vedení FO Opočnice a výboru FO SK ke schůzce, kde by se musí najít řešení neutěšené situace dorostu“B“.

Při hodnocení žákovských kategorií se snažil pojmenovat problémy, které práci s dětmi znehodnocují, zejména „tlak“ na výsledky, místo aby se do sportování zapojilo co nejvíc dětí a v dresu si užili radost z pohybu.

Dále pak vyjádřil pochybnost nad tím, že kategorie 13-14 letých dětí hraje soutěž 7+1 na poloviční hřiště, místo aby tato kategorie již hrála soutěž na normálním hřišti. Pro budoucnost oddílu, aby měl dorost a následně dospělý stále dostatečný počet hráčů a hlavně, aby přechod z kategorie žáků, který je i tak velmi náročný, nebyl pro žáky téměř nemožný. Když si uvědomíme, že má problém se srovnat s fyzickou vyspělostí soupeře, bude ještě bojovat sám se sebou, aby si zvykl na velké hřiště. Je potřeba zahodit nezdravou ješitnost a podívat se po okolí a dostatečný počet hráčů zajistit a hlavně naučit kluky mít fotbal rád. Žáky nemají v Běrunicích, Dlouhopolsku, Žehuni, Slovči, Kněžicích. 7+1 hrají v Opočnici, Velenicích. Předseda oddílu slíbil, že bude situaci s příslušnými trenéry, rodiči, funkcionáři řešit.

Předseda oddílu poděkoval a vyjádřil obdiv všem trenérům, vedoucím družstev, členům výboru, fan klubu a v neposlední řadě i příznivcům, kteří v hojném počtu navštěvovali zápasy A i B mužstva a tuto návštěvnost nám závidí většina oddílů okresu.

Zvláštní pozornost a poděkování věnoval trenéru dorostu p. Lukáši Sobotovi, který bohužel z pracovních a osobních důvodů (odstěhoval se do Hradce Králové) končí s prací pro náš oddíl, i když slíbil, že pokud mu to pracovní povinnosti umožní, tak rád přijede pomoci. Závěrem popřál všem mnoho úspěchů v další práci.


5) Zprávy vedoucích jednotlivých družstev

Žáci – hodnocení za všechny žákovské kategorie provedl p. Šorm, který mimo jiné vyzval bývalé hráče, rodiče k zapojení do práce s dětmi.

Dorost – hodnocení trenéra Soboty přednesl J. Čížek a doplnili jej p. Píša a p. Myška, kteří vyjádřili přesvědčení zachování účasti v krajské soutěži i pro příští sezonu.

B mužstvo – činnost zhodnotil p. Vízek, který mimo jiné vyjádřil spokojenost s dostatečným počtem hráčů, i když hráli souběžně s A mužstvem.

A mužstvo – s výsledky a hodnocením seznámil členskou schůzi p. Pařízek.


6) Zpráva o hospodaření FO SKMK

Zprávu přednesl p. Oupický – zpráva je součástí zápisu z členské schůze.


7) Diskuze

V diskuzi vystoupilo celkem 8 diskutujících, kteří většinou doplňovali předešlá vystoupení nebo vznášeli doplňující otázky, na které předseda FO SKMK velmi ochotně odpovídal .


8) Závěr

Předseda oddílu p. Bíža poděkoval přítomným za účast, za klidný a konstruktivní přístup k jednání členské schůze a popřál všem přítomným i jejich rodinám vše nejlepší do roku 2014.


V Městci Králové, 14. 12. 2013